Yer Aldığı Kurumlar

 • Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği Başkanı
 • Bilimsel Tamamlayıcı Tıp ve Regülasyon Derneği Başkanı
 • IFMANT = International Federation of Medical Associations of Neural Therapy = Uluslararası Nöralterapi Tıp Federasyonu Başkanı
 • Heidelberg University Neural Therapy Education and Research Group = Heidelberg Üniversitesi Nöralterapi Eğitim ve Araştırma Grubu Bilimsel Üyesi
 • Institut für Allgemeinmedizin des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf
  – PRM = Hamburg Üniversitesi Tıp Merkezi, Genel Tıp Anabilim Dalı – Eppendorf– FTR ABD
 • Gesundheits-Campus der Universität Bratislava EU = Brastislava AB Üniversite Sağlık Kampüsü Nöralterapi Biyotermoloji Öğretim Üyesi
 • ESSOM = Avrupa Manuel Terapi Federasyonu Bilimsel Kurul Üyesi
 • Almanya Tamamlayıcı Tıp Ağrı Uzmanlar Derneği Bilimsel Kurul Üyesi
 • Arbeitskreises Mikrobiologische Therapie (1968) = Mikrobiyolojik Terapi Çalışma Grubu (bağırsak florası ve önemi konusundaki en köklü çalışma grubu) Derneği Bilim Kurulu Başkanı
 • Avrupa Asya Tamamyalıcı Tıp ve Regülasyon Federasyonu Kuruyucu Üyesi ve II. Başkanı
 • BARNAT – Tamamlayıcı Tıp ve Nöralterapi Derneğinin Kuruyucusu ve İmtiyaz Sahibi