Nöralterapinin Zararlarıyla ve Yan Etkileriyle İlgili Yanlış Bilinenler

Her tıbbi müdahalenin bir yan etkisi vardır. Peki Nöralterapinin Zararı ya da Yan Etkisi Var mıdır?

Her tıbbi müdahalenin bir yan etkisi vardır. Her enjeksiyonun; örneğin kan almanın bile iğne batırırken ağrı veya kanama gibi yan etkileri vardır. Tüm dünyada yaygın olarak yüzyıldır binlerce kere uygulanan doğal bir tedavi (regülasyon tıbbı) metodu olan nöralterapinin yan etkileri ise çok azdır.

Kural olarak prokain veya lidokain gibi çok kısa etkili lokal anestezik madde (prokainin yarı ömrü 15-30 dakika ve lidokainin ise 1-1,5 saattir) kullanılır. Yan etki enjeksiyon tarzına, kullanılan lokal anesteziğe, kişisel duyarlılığa veya kullanılan ilaçlara (coumadin, Plavix, vb) bağlıdır.

Lokal Anestezik nedir?

Sinir lifleriyle uygun konsantrasyonda temas ettiklerinde, bu liflerdeki impuls iletimini reversibl olarak bloke eden ajanlara lokal anestezik denir.

NÖRALTERAPİYLE  ZARAR GÖRMEMEK VE YAN ETKİ YAŞAMAMAK İÇİN DOĞRU HEKİMİ SEÇMELİSİNİZ !

Nöralterapinin, eğitimli hekimler tarafından doğru şekilde uygulandığında herhangi bir zararı ve yan etkisi yoktur.

Nöralterapi, girişimsel bir regülasyon tıbbı uygulamadır. Bu enjeksiyonları yapan hekimin eğitim almış olması gerekir.

Nöralterapi, hem enjeksiyon teknikleri konusunda, hem de kullanılan ilaçlar hakkında eğitim almış olan bir hekim tarafından güvenle uygulanabilir.

Türkiye’de nöralterapi konusunda eğitim almış, eğitimlerini tamamlamış, uzman ve eğitmen olan tüm hekimlerinin listesine Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği’nin internet sitesi olan www.noralterapi.com’dan ulaşabilirsiniz.  

Nöralterapi uygulamaları için Bilimsel Nöralterapi Regülasyon Derneği listesinde ismi bulunan bir hekime başvurmanızı öneririm. Nöralterapi eğitimi iki yıl süren ve uluslararası geçerliliği olan bir eğitimdir.  

Uluslararası geçerliliği olan derneklerin ve kurumların listesine www.ifmant.com internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

IFMANT, Uluslararası Nöralterapi Federasyonu’nun kısa adıdır. Dünya sağlık örgütüne bağlı koruyucu hekimlik ve regülasyon konusunda eğitim müfredatını belirleyen en üst kurumdur. Bu anlamda nöralterapi eğitimi uzmanlık üstü bir yan daldır. Uluslararası geçerliliği olan ve bu eğitimleri veren Türkiye’deki tek kurum BNR’dir (Bilimsel Nöralterapi Regülasyon Derneği). Bu nedenle size nöralterapi uygulaması yapacak hekimin BNR veya IFMANT diplomasına sahip olması sağlığınız için önemlidir.

NÖRALTERAPİNİN YAN ETKİSİ VAR MIDIR?

Nöralterapi uygulaması yaptırmayı düşünen hastaların akıllarında “ Bu iğnelerin içinde ne var?” “İğnenin yan etkisi ve zararları nelerdir?”, “İğne çok canımı yakacak mı?” ve “Bu enjeksiyon organlarıma veya sinire yapılınca zarar verir mi?” gibi sorular olabilir. 

Türkiye’de 2003 yılından önce nöralterapi bilinmiyordu. Türkiye’ye nöralterapi tarafımca (Hüseyin Nazlıkul) tanıtılmıştır.

Başkanlığımda 2004 yılında kurulmuş olan Bilimsel Nöralterapi Regülasyon (BNR) Derneğince eğitimler verdik ve hala vermeye devam ediyoruz. Derneğimizce verilen eğitimler sayesinde nöralterapi Türkiye’de bilinir oldu. İlk eğitimleri verdiğimiz günden bu yana uluslararası geçerliliği olan bir eğitim müfredatını referans aldık, başlangıçta IGNH www.ignh.de müfredatı kapsamında eğitimler verdik.

2010 yılından beri de IFMANT Federasyonunun müfredatı kapsamında eğitim veriyoruz. BNR’de vermiş olduğumuz eğitim 32 ülkede geçerliliği olan bir eğitimdir. Nöralterapi 1905’den beri Almanya başta olmak üzere batı ülkelerinde yaygın uygulanan bir tedavi metodudur. Eğitimli hekimlerce yapıldığında bu uygulamaların bilinen hiçbir yan etkisi yoktur.

 • Nöralterapi bir regülasyon düzenleme tedavisi olduğu için doğal bir tedavi olarak kabul edilir.

 • Bazı insanların lokal anestezik maddelere karşı alerjisi olabilir. Nöralterapi uygulamaları öncesinde hastaya herhangi bir alerjisinin olup olmadığı sorulur ve hasta test edilir.

 • 1994 yılından beri başarı ile uyguladığım nöralterapi uygulamaları sırasında prokaine karşı şimdiye kadar bir allerji ile karşılaşmadım.

 • Nöralterapi yönteminde kısa etkili lokal anestezikler olan prokainin veya lidokainin otonom sinir sistemi üzerindeki olumlu uyarılarından faydalanılır.

 • Nöralterapi uygulamasında enjeksiyon yapılan yerde kanama olabilir.

 • Bazı hastalar hassas oldukları için vazovagal senkop yaşayabilir yani bayılabilir. Fakat bu senkop sadece nöralterapi değil her türlü girişimsel işlem sırasında görülebilir.

 • Nöralterapi ile cilde, kaslara, tendonlara, damar etrafına, periferde damar içine, eklemlere, ligamanlara, sinir iletim yerlerine, gangliyon çevresine enjeksiyon yapılır yapılmaz bu uyarı sinir ağında yayılır ve eskiden kalmış sinir hasarları biyo-elektriksel olarak düzelir.

 • Yapılan her enjeksiyon ya da iğne tedavisi nöralterapi değildir.

 • Klasik enjeksiyonlarda kortizon ve farklı maddeler uygulanır.

 • Nöralterapi uygulamalarında sadece prokain ya da lidokain kullanılır ve başka bir ilaçla zenginleştirilmez.

 • Nöralterapide, mezoterapi uygulamalarının aksine farklı maddeler birbiri ile karıştırılmaz. Çünkü bu ilaçların bir araya geldiğinde oluşturacakları yeni kimyasal maddenin etkileri konusunda güvenli bir çalışma yoktur.  

 • Nöralterapide ilaçların lokal anestezik etkisinden faydalanılmaz, tam tersine asıl amaç biyo-elektriksel etkilerinden yararlanmaktır.

 • Kullandığımız lokal anestezik prokain oldukça faydalı bir üründür. Prokain; yan etkisi az, yarı ömrü kısa, toksisitesi düşük, sempatolitik (sempatik sinir sistemin üzerinde ki olumsuz uyarıları durdurur), vasküler dilatasyon yapan (doku kanlanmasını artırır), bronkospazmolitik (akciğer bronşlarında meydana gelen spazmı durdurur ve hatta geri çevirir), koroner perfüzyonu artıran, negatif inotrop ve anti-aritmik, anti-inflamatuar (iltabı durdurur ve tedavi eder), analjezik, antibakteriyel, antiviral, antikanseröz, nöroprotektif, anti-trombolitik bir lokal anesteziktir .

 • Prokain en kısa etkili lokal anesteziktir. Etki süresi 15-20 dakikadır. Isırgan otundan ve acıbademden elde edilen doğal bir maddedir.

NÖRALTERAPİNİN YAN ETKİLERİ VE KOMPLİKASYONLARI

 • Tekniğe bağlı olanlar (iğnenin kullanım şekline bağlı olarak)

 • Lokal anesteziğe bağlı olanlar

En sık karşılaşılan yan etki lokal anestezik uygulaması esnasında 
vazovagal senkopdur.

Muayenehanelerde en sık gözlenen yan etki psikojenik reaksiyondur. Genellikle 35 yaşından küçük erkeklerde gözlenir. Vazovagal senkop, geçici bir bilinç kaybına neden olabilir.

Vazovagal senkopun nedenleri; Korkunun, emosyonel stresin ve ağrı eşiğinin kişide oluşturduğu vagal reflekslerin uyarılmasıdır.

NÖRALTERAPİ UYGULAMALARI ESNASINDA OLASI YAN ETKİLER:

 • Eğer bir sinir teması olursa kısa süreli ilgili sinir bölgesinde huzursuzluk hissi, ilgili kasta kuvvetsizlik vb. ortaya çıkabilir. Bu durum metodun kendisine has bir durum olup kural olarak 15-60 dakikada (kullanılan lokal anestezik maddeye bağlı olarak) tamamen kaybolur.

 • Çok sık: Küçük morluklar, iğnenin batma ağrısı ve kanama.

 • Sıkça: Hafif dolaşım şikâyeti, baş dönmesi, uygulama sonrası uyuşukluk.

 • Bazen: Enjeksiyon yerinde birkaç gün sürebilen ağrı.

 • Nadiren: Enjeksiyon yerinde hematom veya birkaç gün sürebilen morluklar.

 • Çok nadiren: Kullanılan lokal anesteziğe karşı alerjik reaksiyon. Damar veya sinir zedelenmesi (Kural olarak tamamen hemen iyileşir).

 • Çok ender olarak: Büyük damarların yaralanması sonucu kanama veya sinir zedelenmesi, iç organ yaralanması (plevra, karaciğer, böbrek), anaflaksik şok (alerjik şok), nefes almada zorluk, kramp.

PEKİ BU KADAR FAYDALI OLAN NÖRALTERAPİ KİMLERE UYGULANABİLİR?

Bize gelen hastaların pek çoğu klasik tedavilerden fayda görmemiş kişilerdir. Nöralterapi, çoğunlukla tedaviye dirençli hastalıklarına modern tıp yöntemleriyle ve ilaçlarla çözüm bulamamış hastaların tercih ettiği bir tedavi metodudur. Nöralterapi, bu uygulamalarla tanışmış ve bu uygulamaları yaptırmış olan hastaların her zaman ilk tercih ettikleri tedavi şeklidir. Nöralterapi her yaş grubundaki hastalara uygulanabilen bir tedavi şeklidir. 

 • Kadınların regl dönemlerinde, hamilelerde ve emziren kadınlarda uygulanabilir.

 • Hipertansiyon, şeker hastalığı, metabolik hastalıklar, kalp hastalıkları ve ilaç kullanımı tedaviye engel değildir.

 • Kan sulandırıcı olarak bilinen anti-koagülan ilaç kullananlarda derin enjeksiyonlar yapılmaz, cilde yapılan yüzeysel segment tedavisi uygulamalarında dikkatli davranılmalıdır.

 • Nöralterapi myastenia graves hastalarında ataklar sırasında uygulanmaz.

KLİNİK KULLANIMDA LOKAL ANESTEZİK SEÇİMİ

 • Kullanılan madde alerjik reaksiyona veya lokal irritasyona neden olmamalıdır

 • IV toksisitesi, kardiyotoksisitesi ve Santral Sinir Sistem toksik etkisi minimum olmalıdır.

Nöralterapi Bakış açısı ile Lokal Anesteziğin Etkileri

 • Hücre koruyucu etki (repolarizasyon).

 • Problemin devamını sağlayan bozucu alan uyarılarının algılanması, bloke edilmesi ve bozulmuş iletişimin yeniden düzenlenmesi.

 • Bozucu alan kaynaklı pozitif geri bildirim mekanizmasını engelleyerek, lokal anestezik etki süresinden bağımsız bir şekilde temel maddenin istirahati ve bozucu uyarıya ara verilmesi.

 • Proteoglikan matrikste bağ dokusunda bilgi akışının değişimi ve düzeltilmesi

 • Dış uyaranlara karşı hücrenin korunması; asidik metabolizma ürünlerinin, iyonların, ağrı oluşturan maddelerin salınımının azalması.

 • Duysal sinir sonlanmalarının depolarizasyonunun engellenmesi.

 • Duysal sinir liflerinde iletinin engellenmesi

 • VSS tarafından iletilen patolojik uyarıların lokal anestezik uygulamalarıyla (iv, lokal, segmental, bozucu alana enjeksiyon) engellenmesi veya hücreler uyarılarak tekrar regülasyonu.

 • Lokal anestezik uygulamaları enjeksiyon yoluyla yapıldığından, bu uygulamayla hem iğnenin stimülüsyonundan (indirekt etki), hem de lokal anesteziğin geçici bir süre blok etkisinden (direkt etki) faydalanılması.

Faydalandığım Kaynaklar :

•    Nazlikul, H: Nöralterapi Ders Kitabı 
•    Nazlikul, H: Nöralterapi Başka Bir Tedavi Mümkün
•    H. Barop’un (Çevirmen H. Nazlikul) Nöralterapi Atlası 
•    L. Fischer’in  ( Çevirmen H. Nazlikul ve Y. Tamam) Nöralterapi Kitabı
•    James W. NcNabb ( Çevirmen H. Nazlikul ve Y. Tamam) Eklem ve Yumuşak Doku Enjeksiyonları
•    Weinschenk, S: Neuraltherapie 
•    Fıscher, L et: Lehrbusch Integrative Schmeztherapie

www.ifmant.com

www.noralterapi.com

www.ignh.de