Homotoksikoloji Tedavisi

Şimdi ayrıntılarıyla homotoksikolojinin temel prensiplerini inceleyelim. Homotoksikoloji nedir ve hangi yönden hasta ve hastalığına geleneksel tıp yaklaşımından ayrılır?

Şimdi ayrıntılarıyla homotoksikolojinin temel prensiplerini inceleyelim. Homotoksikoloji nedir ve hangi yönden hasta ve hastalığına geleneksel tıp yaklaşımından ayrılır?

HOMO = İNSAN TOKSİKO = TOKSİN LOJİ = BİLİM /ARAŞTIRMA

Homotoksikoloji terimi üç kelimeden türemiştir: homo Yunanca’da insan, “toksiko” toksin veya zehir ve “loji” bilim ya da inceleme demektir. Özetlersek, biz homotoksikolojiyi insanlarda toksinlerin etkilerinin araştırılması olarak tarif edebiliriz.

Homotoksikoloji insan organizmasında homotoksinlerin etkilerini araştırır. Homotoksikoloji geleneksel tıp ile tamamlayıcı tıp arasında köprü oluşturur.

Homotoksikolojide homotoksinlerin hücrelerin fonksiyonlarını etkileme yolu ve bununla birlikte insan organizmasının fonksiyonunu araştırırız. Homotoksinlere karşı savunma mekanizmasının reaksiyon şiddeti hastanın içinde bulunduğu klinik durumu tarif eder. Semptomlar vücudun toksinlerden kurtulmak adına gösterdiği çabanın dışavurumudur.

Bir taraftan klinikte homotoksikoloji uygulamalarına yönelik yaklaşımlar uygulanırken, diğer taraftan bu tip ilaçların etki mekanizmalarına yönelik araştırmalar devam etmektedir. Homotoksikoloji geleneksel tıbba çok bağlıdır ve “açık fikirli” geleneksel doktorlar tarafından kabul edilirliğinin dayanağı, geleneksel tıbbın moleküler biyolojik modelleriyle açıklanabilir olmasıdır. Diğer taraftan ve geleneksel ilaçların aksine, antihomotoksik ilaçlar aktif içerikleri mikro dozlarda ve hatta nano dozlarda içerir ve bu yüzden toksik değildirler.

Birkaç yan etki ve kontrendikasyon, diğer ilaçlarla etkileşmemeleri, güvenli ve etkin olmaları nedeniyle homotoksikoloji tamamlayıcı “nazik-yumuşak” tıp olarak sınıflandırılabilir. Bu şekilde homotoksikoloji geleneksel ve tamamlayıcı tıp arasında köprü oluşturur. Köprü ifadesi güçlü geleneksel tanı ve nazik, toksik olmayan tamamlayıcı tedaviyi çağrıştırır.