Nöralterapinin Tarihçesi

Nöralterapinin kurucusu iki Alman doktor Walter ve Ferdinand Huneke'dir.

Nöralterapinin kurucusu iki Alman doktor Walter ve Ferdinand Huneke'dir. Aslında her şey bir tesadüf sonucu başlamıştır. 1925 yılında Walter Huneke migren hastası olan kız kardeşine prokain içeren ağrı kesiciyi kas içine enjekte etmek yerine, yanlışlıkla toplar damar içine yapmıştır. Kız kardeşinin migren krizi birdenbire yok olmuştur. Dr. Huneke, ilacın prokain kısmının ağrıyı dindirmeyi sağlayan bölüm olduğunu raporlamıştır. Kendisi gibi bir doktor olan erkek kardeşi (1898-1974) ile birlikte prokainin etkilerini araştırmaya başlamış ve 3 sene sonra (1928) da yeni bir buluş daha yapmıştır. Dr. Huneke, baş ağrısı olan bir hastasına prokain yapmıştır. Fakat burada toplar damar (ven) yerine ilacı dokuya enjekte etmiştir. Ancak hasta aynı Huneke'nin kız kardeşinde olduğu gibi hızlıca ağrıdan kurtulmuştur.

Huneke bunun üzerine bu iki hastadaki iyileşmenin vejetatif sinir sisteminin elektriksel reaksiyonu dolayısıyla olduğunu ifade etmiştir. Kardeşiyle birlikte ortaklaşa olarak 1928'de "Lokal Anesteziklerin Bilinmeyen Uzun Zamanlı Etkileri" adlı makaleyi yayınlamıştır. Sonrasında Huneke kardeşler hastalarını sorunlu bölgeye prokain enjekte ederek tedavi etmişlerdir.

Ferdinand Huneke 1940 yılında ilk kez bozucu alanı keşfetmiştir. Dr. Huneke sağ omuz ekleminde kronik iltihabı olan bir kadın hastayı muayene ettiğinde hastanın sol alt bacağında ağrılı bir yara görmüştür. Huneke bu yaranın etrafına enjeksiyonlar yaptığında da kadının omzundaki ağrıların kaybolduğunu gözlemlemiştir. Bugün nöralterapi, Huneke'den sonra Almanya'nın dışında dünyanın birçok ülkesinde yayılmış durumdadır. Örneğin Avusturya, İsviçre, Belçika, Kolombiya, Arjantin, Peru, Hollanda, Fransa, İspanya, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Rusya, Yunanistan, Bulgaristan, Türkiye, Meksika, Latin Amerika, Amerika, Kanada gibi ülkelerde yaygın kullanımı olan bir regülasyon tedavisidir.

1958 yılından beri nöralterapi uygulayan hekimlerin üyesi olduğu Uluslararası Nöralterapi Cemiyeti (IGNH) mevcuttur. Ayrıca, başta Heidelberg Üniversitesi olmak üzere birçok tıp fakültesinde, bir bilim dalı olarak nöralterapi eğitimi verilmektedir. Tıp öğrencileri burada devlet tarafından düzenlenen mezuniyet sınavına girmeden önce 18 saatlik nöralterapi ders dizisine kayıtlı olduklarını kanıtlamalıdırlar. Buna ilaveten, bu üniversitelerde pek çok bilimsel araştırma da gerçekleştirilmektedir. İsviçre'deki Bern Üniversitesi'nde 2002'den bu yana resmi Nöralterapi Anabilim Dalı bulunmaktadır. Bern Tıp Fakültesi'ndeki öğrenciler için nöralterapi, tıp eğitiminin bir parçasıdır. Meksika'daki Nöralterapi bir uzmanlık dalıdır. Kolombiya'da üst ihtisastır. Avusturya'da yan daldır. Buralarda araştırmalar çok yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Geçmiş yıllarda büyük yatırım yapılmış çalışmalarda nöralterapinin etkinliği, ekonomik faydaları, amaca uygunluğu kanıtlanmıştır. Diğer nöralterapi kürsüleri Meksika, Küba ve Kolombiya gibi ülkelerde farklı üniversitelerde bulunmaktadır. Ayrıca nöralterapi veterinerlik alanında da kullanılmaktadır.

Ülkemizde Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği (BNR) tamamlayıcı tıbbın en önemli unsurlarından biri olan Nöralterapi'nin Türk hekimlerine tanıtılması ve hekimlerin pratik uygulamalarında kullanımının sağlanması amacıyla 01.12.2004 tarihinde Dr. Hüseyin Nazlıkul tarafından kurulmuştur. Bu tarihten günümüze kadar çok sayıda kongre, sempozyum ve Dünya Nöralterapi Kongresi gerçekleştirilmiştir. Hekimler için verilen eğitiler de artarak devam etmektedir.

Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği (BNR) 'nin eğitim programlarına Türkiye'nin her yerinden katılan hekimler, özellikle tamamlayıcı tıp uygulamalarına gönül vermiş ve yaşadıkları şehirlerde bu alanda yapılan çalışmalara öncülük eden hekimlerdir. Bu hekimler, tıpkı Avrupa'da olduğu gibi ülkemizde de tamamlayıcı tıbbın giderek daha da yaygınlaşması için yoğun çaba ve emek harcamaktadırlar.

2012 yılında kurulan IFMANT kurucu üyesi ikinci başkanı ve bilim kurulu başkanı olan Dr. Hüseyin Nazlıkul, 05.10.2019 tarihinde Viyana'da Forum Nöralterapi Uluslararası Kongresi'ndeki genel kurulda IFMANT başkanı olarak seçilmiştir. IFMANT Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ-WHO) kabul ettiği ve federasyon çatısı altında 28 dernek barındıran en etkin kurumdur. IFMANT aynı zamanda Avrupa Uzmanlık Komisyonu Üyesi'dir. Dr. Hüseyin Nazlıkul, bu kurum adına bu komisyonun nöralterapi konusundaki sözcüsüdür. Ülkemize nöralterapi'yi getiren ve IFMANT çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye Nöralterapi Derneği'nin de başkanıdır. Dr. Nazlıkul, IFMANT haricinde HUNTER- Heidelberg Tıp Fakültesi Nöralterapi Araştırma Grubu Üyesi, IGNH Bilim Kurulu ve Onursal Üyesi, SANTH (İsviçre Nöralterapi Derneği) Onursal Üyesi ve Bilimsel Çalışma Grubu Üyesi ve pek çok nöralterapi derneğinin üyesi olmakla birlikte 2008 yılında nöralterapinin en büyük ödülü olan Huneke Madalyası'nı almaya hak kazanmıştır. 

Dr. Hüseyin NAZLIKUL
IFMANT = Uluslararası Nöralterapi Federasyonu Başkanı
Bilimsel Nöralterapi Regülasyon Derneği Başkanı 

Faydalandığım Kaynaklar:
•    Nazlikul, H: Nöralterapi Ders Kitabı 
•    Nazlikul, H: Nöralterapi Başka Bir Tedavi Mümkün
•    H. Barop’un (Çevirmen H. Nazlikul) Nöralterapi Atlası 
•    L. Fischer’in  ( Çevirmen H. Nazlikul ve Y. Tamam) Nöralterapi Kitabı
•    James W. NcNabb ( Çevirmen H. Nazlikul ve Y. Tamam) Eklem ve Yumuşak Doku Enjeksiyonları
•    Weinschenk, S: Neuraltherapie 
•    Fıscher, L et: Lehrbusch Integrative Schmeztherapie