Nöralterapi uygulayan uzman hekime nasıl ulaşılabilir?

Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği (www.noralterapi.com, www.ifmant.com, www.ignh.de, www.santh.ch, www.neuraltherapie.at, www.dgfan.de) gibi derneklerin web sitelerinde nöralterapi uygulayan doktorları bulabilirsiniz. 

Bu profesyonel dernekler ayrıca uluslararası geçerliliği olan nöralterapi eğitimleri veren derneklerdir.

Nöralterapi doğru tanı gerektiren bir regülasyon tedavisidir. Nöralterapide lokal anesteziklerin doğru yere enjekte edilebilmesi için doktorların anatomiye, fizyolojiye, patofizyolojiye, temel sistem ve bağ dokusuna aynı zamanda biyokimyaya çok aşina olması gerekir.

Tüm nöralterapistler, nöralterapi eğitim basamaklarını tamamlamış ve ek olarak vücudun ilgili bölgelerine yönelik özel eğitimler alırlar. Bu eğitim süresi en az 2 yıldır. Eğitim sonucunda yazılı ve sözlü sınava katılıp başarılı olan hekimler eğitim aldıkları derneğin ve IFMANT’ın diplomalarını almaya hak kazanırlar.