Nöralterapi tehlikeli midir? Nöralterapinin herhangi bir yan etkisi var mıdır?

Nöralterapi regülasyon ve beden fonksiyonlarının düzenlenmesi için kullanılan bir yöntemdir ve bu nedenle herhangi bir yan etkisi yoktur.

Nöralterapide kullanılan başlıca lokal anestezi maddeleri prokain veya lidokaindir. Bu lokal anesteziklere karşı alerji nadir olarak görülür. Ancak lokal anesteziklerin yanlış kullanımı ciddi yan etkilere yol açabileceğinden yalnızca eğitimli hekimlerce uygulanmalıdır.