Nöralterapi nedir?

Nöralterapi tedavisinin nasıl olduğunu anlamak için yapmamız gere­ken ilk şey, vücudumuzdaki bazı süreçlere yakından bakmak olmalıdır.

Vücudumuz olağanüstü kompleks sistemlerin birbiri üs­tünde iyi biçimde organize olması, belirli kurallar ve döngüler halinde çalışması ile var olmuştur; dolaşım sistemi, metaboliz­ma, sindirim sistemi, hormonal düzenleme, ısı düzenlemesi, bağışıklık sistemi gibi. Tüm bu sistemler çok iyi biçimde yö­netildikleri ve hücreler birbiriyle sürekli olarak iletişim halinde oldukları için kusursuz çalışır.

Bununla birlikte bedenimizin her yerini bir ağ gibi saran sinir sistemi bu kusursuz çalışmada önemli bir rol oynar. Bir hastalık durumu belirdiğinde bu durum sadece “safra kesesi, mide, eklem” gibi bir organı etkilemez; aksine tüm sistemi (vü­cudu) etkiler. Bu duruma müdahale etmek ve normal çalışma düzeninden uzaklaşmış organizma süreçlerini tekrar dengeye getirmek ise tıbbın görevidir.

Nöralterapi yaklaşımında bedene organların tek tek topla­mından oluşan bir organizma olarak bakılmaz. Çünkü bütün­lük ve regülasyon yaklaşımında organların tek tek sorunsuz çalışmalarının yanı sıra birbiriyle olan ilişkileri, bedenin enerjisi, kişinin psikolojik ve toplumsal durumu da önemlidir. Bu yüz­den bu yaklaşımın temelinde ana ekseni oluşturan bağ dokusu­nu ve vücudun bütün fonksiyonlarını düzenleyen otonom si­nir sisteminin veya eşanlamlı olarak vejetatif sinir sisteminin (VSS) gerçek işlevselliği bir bütünlük içinde değerlendirilir ve tanı, bu bağlamda konulup tedavi gerçekleştirilir.

Nöralterapi organizmanın bir bütün olarak düzenlenmesi için kullanılan modern bir tedavi yöntemidir. Bu nedenle nö­ralterapi sadece bazı belirtileri göz önünde bulundurmaz; aksine vücudun tüm “çalışma sistemini” gözlemler. Bu bakış açısı onu doğal tedavi yöntemleri arasına yerleştirir ancak tedaviye yöne­lik olması ve bilimsel temellere oturması nedeniyle nöralterapi doğal tedavi ve modern batı tıbbının arasında bir yerdedir.

Nöralterapide Kullanılan İlaçlar: Nöralterapi terim olarak vücudun kendi nörovejetatif sistemini kullanarak yapılan bir tedavi formunu ifade eder. Başka bir deyişle nöralterapi, çeşitli hastalıkların ve özellikle ağrının, lokal anestezikler kullanılarak merkezi ve çevresel vejetatif si­nir sistemi yoluyla tedavi edilmesidir.

Nöralterapi bir regülasyon tedavisidir. Vücut üzerindeki belli noktalara veya alanlara lokal anesteziklerle bir uyarı gön­derilir ve bu uyarıya vücut tarafından o bölgede veya o bölge­den daha üst kısımlarda bir ya­nıt verilir. Bu yanıt bize hem teşhis koyma hem de tedavi etme konusunda yön verir.

Nöralterapiye Cevap Veren Kronik Hastalıklar ve Durumlar

 • Bademciklerin ve sinüslerin kronik iltihaplanmaları, kronik burun akıntısı
 • Orta kulak iltihaplanmaları
 • Tendon kılıfı iltihaplanmaları
 • Nevralji, sinir iltihaplanmaları (siyatik)
 • Trigeminal nevralji
 • Baş ağrısı, migren, gerilim tipi ve küme baş ağrısı
 • Tekrarlayan huzursuz mesane, mesane iltihabı (sistit)
 • Gözlerdeki iltihaplanmalar ve gözün diğer hastalıkları (glokom)
 • Kronik cilt hastalıkları (egzama, dermatit, sedef vb.)
 • İshal, kabızlık, İBS, chron hastalığı, ülseratif kolit, bağırsak iltihapları, gastrit, mide iltihapları
 • Pankreas, karaciğer, safra hastalıkları
 • Prostat hastalıkları
 • Tiroit bezi fonksiyon bozuklukları (fazlalığı ve eksikliği)
 • Kulak çınlaması-dengesizlik ve baş dönmesi
 • Uyku bozuklukları
 • Her çeşit akut ve kronik ağrılar, yara izi ağrıları, baş ağrıları, migren, tekrarlayan ağrılar
 • Lumbago, bel ağrısı, sırt ağrısı
 • Cerrahi girişim gerektirmeyen boyun, bel ağrıları ve fıtıkları
 • Romatizmal ağrılar, artroz
 • Kan hastalıkları
 • Kardiak nedenli göğüs ağrısı
 • Dolaşım sistemi hastalıkları
 • Hava değişimi hassasiyetleri
 • Bitkinlik durumu
 • Astım
 • Polen alerjisi ve diğer alerjiler

Nöralterapi ile Tedavinin Uygun Olmadığı Hastalıklar

Akut kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları, tüberküloz ya da AIDS gibi ağır enfeksiyon hastalıkları, genetik hastalıklar, siroz, hareket kısıtlılığı olan ciddi artroz nöralterapi ile tedavinin uygun olmadığı hastalıklara örnek gösterilebilir. Yine aynı şekilde ağır depresyon, bipolar bozukluk, şizofreni gibi psikolojik sorunlar ve kanser hastalığı nöralterapi ile iyileştirilemez. Ancak bu hasta­lıklarda da kronikleşmiş bozucu alanların bulunması ve ortadan kaldırılması ile fayda sağlanabilmektedir. Hatta nöralterapiyle yapılan destek tedavisi ile tümörü olan hastalar bile tümöre karşı savaşta daha güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmaktadır.

Tedavi Ne Kadar Sürmektedir?

Tedavinin süresi şikayete ve hastanın vücudunun durumu­na bağlıdır. Şikayet yeni başladı ise ki bu durumda akut bir olay söz konusudur, iki ya da üç seanslık bir tedavi yeterli ola­bilir. Kronik problemlerde ise daha uzun tedavi süresi gereke­bilir. Farklı sebeplerden kaynaklı kronik sırt ağrılarında ki bu ağrılar için daha önce hiçbir tedaviye başvurulmamış ise or­talama tedavi süresi yaklaşık 5-6 seans kadardır. Bu ortalama tedavi süreleri, İsviçre Bern Üniversitesi’nde ve Giessen Tıp Fakültesi’nde birçok ileri düzeyli araştırmalar sonucu ortaya koyulmuştur. Yine bu araştırmalara göre nöralterapinin teda­vi sonuçları daha önceki tedavilerden daha iyi olup tedavi ma­liyeti ise daha düşüktür.

Tedavide Başarılı Olmak

İnsan bedenini daha kapsamlı bir bakış açısıyla değerlendir­mek gerekmektedir. Morfolojik bakış açısı fiziksel ve kimyasal parametreleri içinde taşır. Bununla birlikte fonksiyonel bütünlüğün ve bakış açısının da olaya dahil edilmesi gerekir. Söz ko­nusu olan fonksiyonel bakış açısı, enerji ve kibernetik durum­larını da içinde barındırmalıdır.

Tedavide başarılı olmanın ana koşulu, tanının doğru konul­masıdır. Tanı koyma işlemi kişiye özel olmalı ve kişide meydana gelen değişikliklerin zamansal ilişkisi ile fonksiyonel yapı göz önünde bulundurulmalıdır. İşte bu anlamda nöralterapi, regü­lasyon tıbbı ile modern tıp arasında köprü olabilecek metod­dur. Nöralterapi modern tıptan köken alan ve kendi gelişimini sağlamış, yöntemlerini oluşturmuş bir tedavi tedavi metodu olup bozulmuş olan sinir sisteminin düzenlenmesini sağlayan en etkin tedavi şeklidir.

Dr. Hüseyin NAZLIKUL,  M.D.,  PhD.
IFMANT = Uluslararası Nöralterapi Federasyonu Başkanı
Bilimsel Nöralterapi Regülasyon Derneği Başkanı 

Faydalandığım Kaynaklar :

•    Nazlikul, H: Nöralterapi Ders Kitabı 
•    Nazlikul, H: Nöralterapi Başka Bir Tedavi Mümkün
•    H. Barop’un (Çevirmen H. Nazlikul) Nöralterapi Atlası 
•    L. Fischer’in  ( Çevirmen H. Nazlikul ve Y. Tamam) Nöralterapi Kitabı
•    Weinschenk, S: Neuraltherapie 
•    Fıscher, L et: Lehrbusch Integrative Schmeztherapie