Nöralterapi İçin Tedavi Ne Kadar Sürmektedir?

Tedavinin süresi şikâyete ve hastanın vücudunun durumuna bağlıdır.

Şikâyet yeni başladı ise ki bu durumda akut bir olay söz konusudur, iki ya da üç seanslık bir tedavi yeterli olabilir. Kronik problemlerde ise daha uzun tedavi süresi gerekebilir. Farklı sebeplerden kaynaklı kronik sırt ağrılarında ki bu ağrılar için daha önce hiçbir tedaviye başvurulmamış ise ortalama tedavi süresi yaklaşık 5-6 seans kadardır.

Bu ortalama tedavi süreleri, İsviçre Bern Üniversitesi’nde ve Giessen Tıp Fakültesi’nde birçok ileri düzeyli araştırmalar sonucu ortaya koyulmuştur.

Yine bu araştırmalara göre nöralterapinin tedavi sonuçları daha önceki tedavilerden daha iyi olup tedavi maliyeti ise daha düşüktür. Profesör Dr. Lorenz Fischer’in Bern Üniversitesi’ndeki bu ve diğer bilimsel araştırma sonuçları ve maliyet analizleri İsviçre’deki sağlık kurullarında büyük dikkat çekmiştir. İsviçre sosyal sigortalar kurumu nöralterapinin maliyetini karşılamaktadır.

Düzenli olarak birkaç ay arayla yeni nöralterapi randevuları da alınabilmektedir. Bu durum özellikle migren ağrıları ve alerjilerde karşımıza çıkmaktadır. Bozucu alan tedavisinde de tekrar eden tedaviler gerekli olabilir. Çünkü bozucu alan tek bir enjeksiyon ile tamamen ortadan kaybolmamaktadır. Tipik bir bozucu alan için enjeksiyondan sonra 20 saatlik süre boyunca semptomların kaybolması olağandır. Ancak dişteki bir bozucu alanda bu süre yaklaşık 8 saattir ve sonrasında tedavi tekrarlanmalıdır. Her bir tedavi oturumu sonrasında hastanın şikâyetlerinin tekrar ortaya çıktığı süre uzamaktadır. Tedavi hastanın ideal durumuna ulaşıncaya kadar sürdürülmelidir. Segment tedavisinde ise semptomlar zamanla hafifler ve tedaviye uzun aralıklarla devam edilir.

Tedavide Başarılı Olmak

İnsan bedenini daha kapsamlı bir bakış açısıyla değerlendirmek gerekmektedir. Morfolojik bakış açısı fiziksel ve kimyasal parametreleri içinde taşır. Bununla birlikte fonksiyonel bütünlüğün ve bakış açısının da olaya dahil edilmesi gerekir. Söz konusu olan fonksiyonel bakış açısı, enerji ve kibernetik durumlarını da içinde barındırmalıdır.

Tedavide başarılı olmanın ana koşulu tanının doğru konulmasıdır. Tanı koyma işlemi kişiye özel olmalı ve kişide meydana gelen değişikliklerin zamansal ilişkisi ile fonksiyonel yapı göz önünde bulundurulmalıdır. İşte bu anlamda, nöralterapi, regülasyon tıbbı ile modern tıp arasında köprü olabilecek metoddur. Nöralterapi modern tıptan köken alan ve kendi gelişimini sağlamış, yöntemlerini oluşturmuş bir tedavi tedavi metodu olup bozulmuş olan sinir sisteminin düzenlenmesini sağlayan en etkin tedavi şeklidir.

Sigortalar Tarafından Tedavi Masraflarının Karşılanması

Ülkemizdeki yasal sağlık sigortaları, nöralterapi tedavi masraflarını karşılamamaktadır. Ancak özel sağlık sigortası yaptırırken, seçilecek sigorta şirketine nöralterapi tedavisinin kapsam içinde olup olmadığını sormak akıllı bir davranış olacaktır. Çünkü tüm enjeksiyonlar tıbbi ücretlendirme yönetmeliğinde bulunmaktadır.

Dr. Hüseyin NAZLIKUL,  M.D.,  PhD.
IFMANT = Uluslararası Nöralterapi Federasyonu Başkanı
Bilimsel Nöralterapi Regülasyon Derneği Başkanı 

Faydalandığım Kaynaklar :

•    Nazlikul, H: Nöralterapi Ders Kitabı 
•    Nazlikul, H: Nöralterapi Başka Bir Tedavi Mümkün
•    H. Barop’un (Çevirmen H. Nazlikul) Nöralterapi Atlası 
•    L. Fischer’in  ( Çevirmen H. Nazlikul ve Y. Tamam) Nöralterapi Kitabı
•    Weinschenk, S: Neuraltherapie 
•    Fıscher, L et: Lehrbusch Integrative Schmeztherapie