İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı Regülasyon Tıbbı, Bütüncül ve Nöralterapi Yaklaşımı

İnflamatuvar veya diğer adıyla kronik iltihaplı bağırsak hastalığı terimi, Crohn hastalığı ile ülseratif koliti birleştirmek için kullanılır.

Yaygın semptomlar arasında ishal, bağırsaklarda kan kaybı ve karın ağrısı bulunur. Ancak genellikle iki hastalık ayırt edilebilir.  Nedeni, mukozal bağışıklık sisteminin bir "düzensizliğidir". Bu artık kimyasal mukozal bariyer arızalı olduğunda bakteri istilasına yeterli bir yanıt olarak görülmektedir

İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları (İBH),  gastrointestinal sistemi tutan,  etiyolojisi tam olarak bilinmeyen ve hastaların yaşam kalitelerini önemli derecede etkileyen sistemik kronik bir hastalıklardır.

İBH’nın patogenezi multifaktöriyeldir ve halen tam olarak açıklanamamıştır. Doku hasarının mekanizması ve moleküler mediatörlerin daha iyi anlaşılması hastalığın patogenezinde genetik, enfeksiyöz, immünolojik ve inflamatuvar faktörlerin önemli olduğunu göstermiştir.

İnflamatuar Bağırsak Hastalığı (İBH), gastrointestinal kanalın zor iyileşen mukoza ülserasyonlarıyla tetiklenen bağırsak inflamasyonuyla karakterize kronik bir hastalığıdır.

İBH, gastrointestinal sistemi üzerinde çok ciddi etkisi olan ve hastanın yaşam kalitesini kötü yönde etkileyen, sistemik bir hastalıktır. Ağızdan başlayarak anüse kadar tüm sindirim sistemini tutabilen ve önemli ölçüde mortalite ve morbiditeye neden olabilen hastalıklardır. İBH’larından insanları en çok etkileyenler Ülseratif Kolit (ÜK) ve Crohn Hastalığı (CH) olarak iki başlık altında toplanırlar.

Crohn Hastalığı ve Ülseratif Kolit: Farklılıklar

Crohn hastalığı ağızdan anüse kadar tüm sindirim sistemini etkileyebilir, ülseratif kolit kalın bağırsakla sınırlıdır. Ülseratif kolitte iltihap, rektumda başlar (rektum, anüsün önünde 20 cm uzunluğundaki bağırsak parçası) ve hastalığın tekrarlayan (aralıklı) seyri devam ederken hastalık ilerledikçe sürekli olarak kolonun geri kalanına yayılır - kolonoskopi ile kolayca fark edilebilen bir model .

Crohn hastalığı için tercih edilen yer, ince bağırsaktan kalın bağırsağa geçiş bölgesidir. Crohn hastalığı için başka bir terim bu nedenle terminal ileittir. Çünkü ince bağırsağın en alt kısmına ileum (ileum) ve ileumun kalın bağırsağa geçişten önceki en son kısmına terminal ileum adı verilir. İleit terimindeki son - bu, bir iltihabı gösterir. (Örnekler: artrit (eklem iltihabı), bronşit (iltihaplı bronşlar), gastrit (mide zarının iltihabı) vb.).

Crohn hastalığında iltihap, sindirim sisteminin birkaç bölümünde eşzamanlı olarak da ortaya çıkabilir. Genellikle terminal ileum ve rektum aynı anda iltihaplanır.

Crohn hastalığı, bağırsak duvarının tüm katmanlarını etkiler. Ülseratif kolitte, sadece mukoza zarının (kalın bağırsak duvarı) iç tabakası etkilenir. Her iki hastalık da bazen korkunç oranlarda olabilir ve bazı durumlarda etkilenenlerin yaşamlarını önemli ölçüde etkiler.

İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı Tanısı

Enflamatuar bağırsak hastalığı teşhis edilirken, bakteriyel veya viral bağırsak iltihabı, gıda intoleransı, gıda alerjileri veya irritabl bağırsak sendromu gibi diğer bağırsak hastalıkları öncelikle dışlanmalıdır.

Kronik iltihaplı bağırsak hastalığının teşhisi için tek bir muayene yöntemi yoktur. 

 • Anamnez: Ayrıntılı bir anamnez (sorgulama-aile tıbbi öyküsü dahil) ve fiziksel muayene bu nedenle çok önemlidir.
 • Alerjiler ve gıda intoleransı testleri.
 • Kan testi / kan sayımı: Kanda inflamasyon değerleri (CRP değeri, sedimantasyon hızı, beyaz kan hücrelerinin sayısı).
 • Dışkı muayenesi
 • Ultrason: Ultrasonda, bağırsak duvarının kalınlaştığını (daralmalara yol açan) görebilir ve hangi bağırsak bölümlerinin etkilendiğini anlayabilirsiniz.
 • Biyopsi ile veya biyopsi olmaksızın mide ve kolonoskopi / endoskopi
 • MR ve BT: MR (manyetik rezonans görüntüleme) ayrıca teşhis amaçlı da kullanılabilir. Hastaları artan radyasyona maruz kalmaktan korumak için BT (bilgisayarlı tomografi) önerilmez.
 • Röntgen X ışınları yalnızca toksik bir megakolondan şüpheleniliyorsa kullanılabilir (bir sonraki bölüme bakın).

İnflamatuar Bağırsak Hastalığı (İBH) Klasik Tedavisi

İBH’de tedavide amaç klinik laboratuvar, mukozal ve hayat kalitesinin düzelmesidir. Konvansiyonel tedavi hastalığa bağlı komplikasyonları düzeltmede yeterli olmamaktadır. O nedenle yeni tedavi modaliteleri mümkün olan en erken dönemde başlanmalıdır.

Modern tıbbi bakış açısına göre, iltihaplı bağırsak hastalıkları günümüzde genellikle otoimmün hastalıklar olarak kabul edilmektedir. Bunun anlamı: bağışıklık sisteminin bazı kısımları vücudun kendi dokusuna, bu durumda bağırsak mukozasına / bağırsak duvarına saldırır.

Klasik Yaklaşım başlıca:

 • Nutrisyonel Tedavi
 • Medikal Tedavi
 • Cerrahi Tedavi

Kronik İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı İçin Regülasyon Tıbbı Bütüncül Yaklaşım Gerekir

Regülasyon Tıbbı yaklaşımı ve bütüncül önlemler genellikle iltihaplı bağırsak hastalığının semptomlarını hafifletebilir ve semptomsuz fazları uzatabilir, böylece her zaman birlikte kullanılmaları gerekir. Bazı durumlarda, özellikle nöralterapi ile yapılan kombinasyonlarla hastalar kalıcı olarak semptomsuz hale geldi ve bu da tedavi edilmiş olarak tanımlanabilir.

Doğru bireysel çözümü bulmak için, iltihaplı bağırsak hastalığının olası nedenlerine de bakmak önemlidir. Çünkü Regülasyon Tıbbı yaklaşımında bütünsel iyileşme, semptomları bastırarak veya tedavi ederek değil, nedenleri ortadan kaldırarak en iyi şekilde yapılır.

Yukarıdaki olası nedenler, kronik iltihaplı bağırsak hastalıklarını hafifletmek için ilk önlemlerin alınmasıyla sonuçlanır, yani: 

 • İyi stres yönetimi
 • Bağırsak florasına veya bağırsak mukozasına zarar verebilecek şeylerden kaçının (sağlıksız beslenme, alkol, tatlılar, sigara, antibiyotik vb.)
 • Plastikleştiricilerden kaçının
 • Gerektiği gibi C vitamini ve D vitamini alın
 • Besin eksikliklerini kontrol edin ve düzeltin
 • Olası cıva kontaminasyonunu kontrol ettirin ve gerekirse cıva (veya diğer ağır metalleri) boşaltın; bir diş hekimine (amalgam dolgular için) ve / veya çevre doktoruna danışın

İnflamatuvar Bağırsak Hastalığınde Nöralterapi ile Tedavisi

Kişi medikal tedaviye yanıtsızsa, İBH hala önemli bir sorundur. Onun için bir paradigma değişikliğine ihtiyaç vardır.

İBH gibi kronik rahatsızlığında nörojenik inflamasyon ortak değerdir. Nörojenik inflamasyon, mediatörlerin inflamatuar bir reaksiyonu başlatmak için doğrudan kutanöz sinirlerden salındığı fizyolojik süreçtir. Bunlar eritem, şişme, sıcaklık artışı, hassasiyet ve ağrı gibi lokal inflamatuar yanıtların üretilmesi ile sonuçlanır. Düşük yoğunluklu mekanik ve kimyasal stimülasyona yanıt veren ince miyelinsiz afferent somatik C-lifleri, inflamatuar mediatörlerin salınmasından ve bir dizi enflamatuar yanıtın tetiklenmesinden büyük ölçüde sorumludur. Nörojenik enflamasyon ve immünolojik enflamasyon aynı zamanda mevcut olmasına rağmen, ikisi klinik olarak aynı değildir. Nörojenik enflamasyon sinir sistemi ve enflamatuar reaksiyonlar arasında doğrudan bir ilişki içerisindedir

Nöralterapi çok düşük miktarda lokal anestezik madde (prokain veya lidokain) kullanılarak yapılan bir regülasyon tedavisidir. Nöralterapide belli yerlere uygulanan lokal anestezik ajanlar ile vücutta vejetatif sistem üzerinden 3 ana sistem düzenlenir. Kan dolaşımı, lenf dolaşımı ve sinirsel ileti sistemi. Bir dokunun kan dolaşımı yani perfüzyonu artınca doku beslenmeye başlar. Lenf dolaşım artınca doku toksinlerden arındırılır ve sinir iletisi artan düzenlenen doku ise daha düzenli ve verimli çalışır. Dolasıyla beslenen temizlenen düzenli ve uygun komut alan dokunun kendini iyileştirme kapasitesi artar

İBH klasik terapi içeriğini büyük ölçüde farmakolojik yaklaşım ve ilerleyen durumda cerrahi yapılmaktadır. Bunun beklenen başarıyı göstermediği görülmüştür.  

Tedavide başarılı olmak için yeni bir yaklaşıma ve paradigma değişikliğine ihtiyaç varır. IBH nedenine yönelik bir yaklaşım şarttır. Ana yaklaşım enterik sinir sistemini, VSS, sempatik yüklenmenin yanı sıra, bağ dokusun yüklenmesi ile birlikte beslenme, egzersiz, stres yönetimi, bitkisel ilaçlar ve kendi kendine yardım stratejileri içermelidir. Daha fazla bilgi için “Nöralterapi- Başka Bir Tedavi Mümkün” kitabıma bakınız.

Kronik hastalıkların şiddeti seyir süresinin uzunluğu ile artmaktadır. Organizmanın kendi kendine iyileşme yeteneği için regülasyon mekanizmasının iyi çalışması gerekir. Temel regülasyon sisteminin iyi fonksiyon görmesi için mümkün olduğu kadar toksinlerden ve bağlı asitlerden arınmış olması gereklidir. Bunun için sağlık orucu ve detoks diyeti uygulanmalıdır. Toksin atılımını sağlamak için detoks organları olan karaciğer ve böbrek refleks alanlarına segmental tedavi yapılmalıdır.

Ayrıca asid-baz regülasyonu için alkali beslenme şarttır. Sigara kesinlikle yasaktır

İBH’nın tedavisinde medikal tedaviye ek olarak bağırsak düzenlenmesi için çeşitli tedavi seçenekleri vardır. Fitoterapi desteği, gıda intoleransı testlerinden yararlanılarak hassasiyet bulunan gıdaların kesilmesi çok önemlidir. Disbiyozisin giderilmesi doğru floranın düzeltilmesi için probiotiklerin yanı sıra Nöralterapi Regülasyon Tıbbı tedavisi şarttır.

Bağırsak florasındaki dengesizliğin (disbiyozis) neden olduğu bağırsak iltihabı durumunda beslenme tedavinin önemli bir parçasıdır. Bunun nedeni, hastaların sağlıklı, yüksek lifli bir diyet yoluyla "iyi" bakterilerin büyümesini aktif olarak teşvik edebilmesidir . Daha fazla bilgi için “Duygusal Beyin Bağırsak” kitabıma bakınız.  

İBH’da kullanılan ilaçların yan etki potansiyellerinin ve ayrıca maliyetinin yüksek olması da Nöralterapi ile Regülasyon Tıbbı yaklaşımının tedaviye entegre edilmesi konusunda haklı nedenler oluşturmaktadır. Klinik deneyimlerimizden uzun süredir remisyona giremeyen ve kronik şikâyetleri devam eden pek çok IBH ve diğer inflamatuar hastalıklarda klinik olarak çok başarılı sonuçlar alıyoruz. Bu çalışmaların tıbbi literatüre geçebilmesi için sonuçların deneysel çalışmalar ve laboratuvar sonuçlar ile daha fazla sayıda çalışma ile desteklenmesi gerekmektedir. Ülkemizde artık bu yönlü çalışmaların yapıldığını ve yapılmakta olduğunu umut verici buluyoruz.

İnflamatuvar bağırsak hastalıkları aşamalı olarak tedavi edilir. Bu amaçla ağırlıklı olarak bağışıklık sistemini baskılayan ve böylece vücudun tepkisini kontrol altında tutan ilaçlar kullanılır. Bu ilaçlar, örneğin akut alevlenmeleri tedavi etmek için kullanılan kortizonu içerir ancak bu ilaçların uzun vadede çok yan etkisi olduğu gibi gerçek anlamada tedavide beklenen başarıyı göstermemektedir.

İBH oldukça yaygındır. Semptomları en iyi şekilde ortadan kaldırmak için, nedene bağlı olarak bir çok farklı tedavi yöntemi mevcut olduğundan, bağırsak iltihabının tetikleyicilerini ve tipik semptomlarını bilmek önemlidir ve bunun içinde neden yönelik regülasyon Tıbbı ve nöralterapi gerçek manada ihtiyaç vardır.

Faydalandığım Kaynaklar :

•    Nazlikul, H: Nöralterapi Ders Kitabı 
•    Nazlikul, H: Nöralterapi Başka Bir Tedavi Mümkün
•    H. Barop’un (Çevirmen H. Nazlikul) Nöralterapi Atlası 
•    L. Fischer’in  ( Çevirmen H. Nazlikul ve Y. Tamam) Nöralterapi Kitabı
•    James W. NcNabb ( Çevirmen H. Nazlikul ve Y. Tamam) Eklem ve Yumuşak Doku Enjeksiyonları
•    Weinschenk, S: Neuraltherapie 
•    Fıscher, L et: Lehrbusch Integrative Schmeztherapie