Doğru Tanı ve Etkin Tedavi İçin Yaklaşım Manifestom

İnsan bir makine değildir. Parçaları tamir etmek ya da yenisiyle değiştirmek bedenin bütününün sağlıklı olmasını sağlamaz.

REGÜLASYON TIBBI NÖRALTERAPİ İLE YAŞAM ALANI

REGÜLASYON FELSEFEMİZ:

BEDEN BİR BÜTÜNDÜR

İnsan bir makine değildir. Parçaları tamir etmek ya da yenisiyle değiştirmek bedenin bütününün sağlıklı olmasını sağlamaz. Bedende belirtileri görülen bir hastalığı ya da başka bir deyişle hasar görmüş organ ve dokuları onarmak için yapılan tedaviler tek başına başarılı olmaz. İnsanı sağlıklı kılmak için beden, zihin ve ruhun bir bütün olduğunu ve birbirleriyle etkileşim içinde olduklarını kavramak gerekir.

Tedaviye REGÜLASYON TIBBI yaklaşımı ile bu bütünlük içinde yaklaşırsanız ancak kişiyi tekrar sağlığına kavuşturabilirsiniz. İşte biz REGÜLASYON TIBBI NÖRALTERAPİ ile TAMAMLAYICI TIP  sağlık ve hastalığı bütünlük içinde değerlendiriyor ve sorunlara da bu temelde yaklaşıyoruz.

Regülasyon Tıbbında ve Tamamlayıcı tıpta bedene tek tek organların toplamından oluşan bir organizma olarak bakılmaz. Çünkü bütünlük ve regülasyon yaklaşımında organların tek tek sorunsuz olmasının yanı sıra birbiriyle olan ilişkisi, bedenin enerjisi, kişinin psikolojik ve toplumsal durumu da önemlidir. Bu yüzden bu yaklaşımın temelinde ana ekseni oluşturan bağ dokusu ve otonom sinir sistemi = vejetatif sinir sisteminin gerçek işlevselliği bütünlük içinde değerlendirilir ve tanı bu bağlamda konulup tedavi gerçekleşir.

Tedavinin amacı, "bağ dokusu = temel sistem" ya da (Viyanalı Profesör Pischinger’in bize kazandırdığı) "matriks"  ve insanın kendi kendini düzenleyen yani regüle eden temellerini yeniden kurmak, uygulanan uyarı ve düzenleme yöntemleriyle bedenin kendi içinde olan gerçek yaşam gücü diyebileceğimiz software yani program yeteneğini geri yüklemektir.

Bedenimiz fiziksel seviyede sürekli düzenleyici işlemleri ile çalışıyor. Bu işlevsellikler bir dakika içinde bile milyonlarca işlem demektir. Çok ciddi bir hastalık olarak tanımlamış olduğumuz kanser, bedenin fiziksel olan bu işlevselliğinin yani regülasyonun bozulmasından başka bir şey değildir. Bedende artan bozulmalar ve oluşan bozucu alanlar (blokaj) patojen uyarı ile ilk başta akut ve bunların ilerlemesi sonunda kronik hale gelerek hastalığın tamamen yerleşmesine yol açar.

Hastalığın temelinde öncelikle "bağ dokusunda yerleşmiş olan ve beden tarafından atılmayan toksinler" gibi biriken yıkım ürünleri vardır. Kişinin rahatsızlığı her ne olursa olsun bedenden bu toksinler uzaklaştırılamıyor ve bedenin sahip olması gereken regülasyonu sağlanmıyorsa bir adım sonrasında organlarda ve dokularda fonksiyonel düzensizlikler ve daha sonra da kronik hastalıklar yerleşecek ve organlarda yapısal hasarlar oluşacaktır.  

Bedenimizdeki gerçek regülasyonun biyolojik temelini vejetatif, diğer bir adıyla otonom sinir sistemi oluşturmaktadır. Stres durumunda vejetatif sinirin önemli bir tarafı olan sempatik sinir gereğinden daha aktif hale gelir ve beyin sinirlerinden olan ‘vagus’ çalışmaz olur. Bu durumda kişi gelen her uyarıya karşı savunmasızdır. Bu nedenle gerçekten kalıcı şifa sağlamak için hedef vejetatif sinir sistemini düzenlemek olmalıdır. Vejetatif sinir sistemini yeniden düzenleyecek ve işlevselliğini tekrardan kazandıracak en etkin tedavi metodu nöralterapidir. 

Nöralterapi ile vejetatif (otonom) sinir sisteminin dengesini yeniden kurmak mümkündür. Sağlıklı bir bedende ve çalışabilir durumda olan temel sistemde bedenin kendi içinde olması gereken düzenleme programını geri yüklemek için nöralterapi ile birkaç küçük uyarı gerekmektedir.

Bu durumu bilgisayarımıza benzetebiliriz. Bilgisayarda bir programı çalıştıramıyorsak çoğu kez o programı yeniden yüklemek, sorunu kaynağından çözebilmektedir. Bizim bedenimizdeki işlevsellik de bundan farklı değildir. Bedenin bozulan regülasyonu hangi segment, organ veya dokudaysa o organının kanlanmasını artırmak; o bölgede birikmiş olan yıkım ürünlerini uzaklaştırmak; o bölgenin veya organın kendini toparlaması anlamına gelmektedir. Tüm bunları gerçekleştirmek için bedenimizde bulunan 500.000 km uzunluğundaki vejetatif sinir sistemi sayesinde programı yeniden yüklemek ve işleyişi düzenlemek mümkündür.

Bedenin sağlıklı olabilmesi için kendini sürekli düzenlemesi ve otomatik olarak kendi kendini tamir etmesi temeline dayanan bütüncül bir tedavi yaklaşımı benimsenmelidir.

Regülasyon Tıbbın ve Tamamlayıcı Tıbbın duayeni, benim de Regülasyon Tıbbı ve Tamamlayıcı Tıp ile tanışmamda ve gelişmemde büyük emeği olan rahmetli hocam Prof. Dr. Herget, bu yaklaşımı ‘’nöro-vejetatif ortamda tedavi’’ olarak tanımlardı.

Ben yaptığım bu tedavilerin toplamına ‘’NÖRO-VEJETATİF MATRİKS REGÜLASYON TEDAVİ’’ diyorum. Burada nöralterapiyi temel alarak bağ dokusunun temizlenmesi ve regülasyonu için diğer uyarı tedavilerinin de devreye girmesi söz konusudur.

Nöro-vejetatif matriks tedavi regülasyonu uygulandığında beden “kendi kendini iyileştirmek” üzere teşvik edilir ve böylece regülasyon düzensizliğine neden olan engel veya tıkanıklıklar ortadan kaldırılır.

Bu bütüncül yaklaşım, aynı zamanda sağlığın güçlendirilmesi içindir. Burada asıl amaç, hastalıkla mücadeleden çok insanın sürekli sağlıklı kalması ve hastalanmaması için bedeni desteklemektir.

Hastalıklar birden bire ortaya çıkmaz. Çoğuz kez altta yatan pek çok küçük olumsuz uyarı ve başlangıçta sizi zorlamayan ya da farkında olmadığınız toksin yükünden kaynaklanmaktadır.

KLİNİĞİMİZDE UYGULADIĞIMIZ TEDAVİ ŞEKİLLERİ VE BAŞLICA METOTLAR

Tedavide başarılı olmanın yolu, tanının doğru olmasından geçer. Kliniğimizde regülasyon tıbbı ve tamamlayıcı tıp konusunda en kapsamlı tanı ve tarama sistemi mevcuttur.  Tamamlayıcı tıbbın bilimsel olarak kabul edilen tüm uygulamaları bizzat bunların bir kısmını Türkiye ye benimseten benim ( Hüseyin Nazlıkul) tarafımdan ve benim denetimimde gerçekleştirilir, ana yaklaşımımızı gerçek anlamda regülasyon tıbbı, bütüncül tıbbi koruyucu hekimlik uygulamaları oluşturur. Söz konusu uygulamaların çoğunun tıbba kazandırılması konusunda gösterdiğim büyük emekler ve bu uygulamaların yaygınlaşması için yurtiçinde ve yurtdışında verdiğim eğitimler haklı gururumdur.

Tedavilerimizin temelinde sağlıklı olmanız ve sağlığınızın korunması vardır. Rahatsızlık her ne olursa olsun tedaviler tek bir organa yönelik olmaktan çok bütün beden göz önünde bulundurularak yapılır. Bu yaklaşım ile bu alanda Türkiye'de tek olduğumuzu gururla söyleyebilirim.

Kronikleşmiş ve dejenerasyona uğramış organ ve bölgelere yönelik yapılacak tedaviler hastanın şikayetlerinde bir azalmaya neden olsa da sorunu kökten çözmemektedir. Bu nedenle de yapılan tedavilerin sonuçları ancak uzun süre gözlemlenerek alınabilir. Bu açıdan nörovejetatif sinir sisteminin regülasyonu ve bağ dokusunun temizlenmesi doğru bir şekilde yapılmadan kronik rahatsızlıklarda insanları yeniden sağlıklarına kavuşturmak pek mümkün olmamaktadır.  Bunun için araştırma ve (konvansiyonel tıbbi bilgi ve prosedürleri içeren) farklı tedavi yöntemlerinin kullanılması da gerekebilir.

Hiçbir hasta diğeriyle aynı olmadığı gibi rahatsızlıklar benzer olsa da ortaya çıkış şekilleri farklıdır. Bunun için de biz kliniğimizde bir semptom ve hastalıkla uğraşmaktan çok kişinin tam ve kalıcı sağlığı için bütüncül bir yaklaşım sergiliyoruz.

Bana gelecekseniz ve tedavime kendinizi teslim edecekseniz ana ilkemin sizin sağlıklı kalmanız ve regüle olmuş bir beden ile yaşamınızı idame ettirmeniz olduğunu göreceksiniz. Kliniğimde tüm rahatsızlıkların tedavisine temel yaklaşımımızı şu sırayla özetleyebilirim:

 • Bedende birikmiş olan toksin yükünü tespit edip bunları uzaklaştırmak
 • Sağlıklı ve dengeli bir beslenme alışkanlığı kazandırmak
 • Bozulmuş olan bağırsak florasını yeniden düzenlemek, gerekirse gıda takviyeleri ve medikal destekle eksiklerin yerine konulmasını sağlamak
 • Bedenin regülasyonunu sağlamak için nöro-vejetatif ortamda tedaviye başlamak
 • Hasar görmüş veya bozulmuş olan doku ve organları onarmak

Bunun için de ilk geldiğinizde kapsamlı bir anamnez ve fizik muayeneden sonra belli ölçümler yaparak bedeninizin gerçek işlevselliği ve regülasyonu hakkında fikir sahibi olmaya çalışıyoruz. Tanı araçları ile tanımlamış olduğunuz rahatsızlıklar çerçevesinde pek çok değerlendirme içinde oluyoruz:

 • Gerek görüldüğünde ProQunat ve ReviQunat ile online check up dediğimiz hassas bir HRV-EKG üzerinde bedeninizin regülasyon kapasitesini ölçüyoruz.
 • Manuel Tıp ve Tamamlayıcı Tıp kapsamında lokomotor sistem başta olmak üzere kapsamlı bir fizik muayene yapıyoruz.
 • Vega Test ile bedeninizde birikmiş olan toksin yükünü, bağırsak floranızın durumunu, hangi besinlere karşı duyarlılığınızın olduğunu, vitamin, mineral seviyenizi ve hormonel yapınızı belirliyoruz.
 • Kapsamlı bir kan analizi ile genetik yapınızı inceliyoruz.
 • Pulsosilografik inceleme ile bedeninizin vejetatif sinir sistemi hakkında bilgi topluyoruz.

Kliniğimiz ve Regülasyon Tıbbı Yaşam Alanında da kişiye özgün uyguladığım başlıca tedavi yöntemleri ve uygulama alanları başlıca şunlardır:

 • Nizam tedavisi
 • Nöralterapi
 • Fitoterapi (şifalı bitkiler ve otlar ile tedavi)
 • Şelasyon (bedeni toksinlerden arındırma)
 • Detoksifikasyon tedavileri
 • Homotoksikoloji yaklaşımıyla çağdaş homeopati
 • Uygulamalı Kineziyoloji
 • Manuel Terapi – Manuel Tıp
 • Manyetik Alan Tedavisi
 • Akupunktur
 • Elektroakupunktur
 • Biyoinformatif tıp tedavisi (ProQunat, ReviQuant, Biyofoton. Manyetik Alan Tedaviler, Biorezonas vd.)
 • Kendi kanıyla tedavi, PRP, CGF
 • Vegatest ile tanı
 • Ozon terapi (ozon-oksijen ile tedavi)
 • Konuşma Terapisi
 • Fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavileri
 • Alerjik hastalıkların tedavisi
 • Ağrı tedavisi
 • Hormon düzensizlikleri ile mücadele
 • Bağışıklık sistemini güçlendirmek için terapiler
 • Savunma gücünü artırmak için tedaviler
 • Anti-kanser tedavileri
 • Anti-aging tedavisi (erken yaşlanmaya karşı tedbirler)
 • Limbik sistem regülasyonu
 • Miyofasiyal rahatsızlıklarla mücadele
 • Sağlıklı ve dengeli beslenme desteği
 • Bağırsak florasının değerlendirilmesi ve tedavisi
 • Biyolojik tıp uygulamaları
 • Demans Regülasyon Tıbbı Yaklaşımı ile destek tedavisi
 • Alzheimer Regülasyon Tıbbı - Nöralterapi ile mücadele
 • Parkinson durumunda bütüncül yaklaşım
 • MS bütüncül destek tedavisi

Faydalandığım Kaynaklar :

•    Nazlikul, H: Nöralterapi Ders Kitabı 
•    Nazlikul, H: Nöralterapi Başka Bir Tedavi Mümkün
•    H. Barop’un (Çevirmen H. Nazlikul) Nöralterapi Atlası 
•    L. Fischer’in  ( Çevirmen H. Nazlikul ve Y. Tamam) Nöralterapi Kitabı
•    James W. NcNabb ( Çevirmen H. Nazlikul ve Y. Tamam) Eklem ve Yumuşak Doku Enjeksiyonları
•    Weinschenk, S: Neuraltherapie 
•    Fıscher, L et: Lehrbusch Integrative Schmeztherapie