HASTALIKLARA NÖRALTERAPİ YAKLAŞIMI

NT İLE TETİK NOKTA TEDAVİSİ

TETİK NOKTA NEDİR? Tetik nokta kası hem güçsüz hem gergin hale getirerek etkiler. Parçası oldukları kas grubunda güçlü kasılmalara neden olurlar. Devamlı kasılma halinde olan kaslar kemikteki origo ve insersiyolarına da gerilim uygulayarak komşu eklemlerde belirti ortaya çı...

2017-01-18 14:24


TİNNİTUS TA ÇARESİZ DEĞİLSİNİZ!

Ortamda sesli bir uyaran olmadan kişinin ses algılamasına tinnitus diğer bir deyişle kulak çınlaması denilmektedir. Algılanan ses; çınlama, uğultu, rüzgâr sesi veya bir makinenin çalışma sesi gibi değişik tonlarda ve özelliklerde tarif edilebilir. Özelliğine bakılmaksızın her türl&...

2012-10-08 09:07


ANKİLOZAN SPONDİLİTİS

Hastalığın oluşması için perfüzyonun bozulması ve yıkım ürünlerinin ortamdan uzaklaştırılmaması gerekir. Burada asıl sorun yanlış regülasyondur (1,7). Hastaların çoğunda ilk semptomlar, bir veya her iki bacağa yayılan, zamanla yoğunluğu artan ve geceleri olan torakolomber bölge ağrıs...

2014-01-23 19:40


AĞRILI VULVA (VULVODYNİA) ÇARESİZ DEĞİLSİNİZ

Başlıca belirtiler: Vulvada batma ve yanma hissi Vulvada tahriş, kaşıntı, şişlik ve ağrı Nedenleri: Kesin neden bilinmemektedir. Bu konuyla ilgili bazı teoriler vardır. Bunlar: Vulva sinirlerinin bilinmeyen bir nedenle tahri...

2013-05-09 16:28


PLANTAR FASİTİS RAHATSIZLIĞINDA NÖRALTERAPİ İLE ÇÖZÜM

Genellikle genç nüfusta, aktivite artışı olduğu dönemlerde ayak tabanında ağrı şikayetiyle ortaya çıkar.  Ayak plantar yüzeyinde topuğun medialinde ağrı ile karakterizedir.  Sabah yataktan kalkınca ya da oturma pozisyonundan ayağa kalkınca atılan ilk birkaç adımda şiddetli ağrı ...

2012-01-27 14:48


AŞİL TENDİNİTİ NÖRALTERAPİ YAKLAŞIM

Tanım: Aşil tendonunun enfektif olmayan inflamasyonudur. Genellikle irritasyon yapan bir süreç vardır.  Genç, sporcu erkeklerde daha sıktır. Etiyoloji:  1-Tendonun esneme yeteneğinin bozulması. (bağ dokusu donukluğu,  nörovejetatif sistem yüklenmeleri, ...

2012-01-27 14:44


AYAK VE AYAK BİLEĞİ YUMUŞAK DOKU TRAVMASINDA NÖRALTERAPİ

Hastada Tespit Edilen Bulgular: Anterior Çekme testi: Anterior talofibuler ligament laksitesini gösterir. Talusun öne deplase olması testin + olduğunun göstergesidir. Talar Tilt testi: Anterior talofibuler ve kalkaneofibuler ligament zedelenmelerini gösteren bir testtir.

2012-01-27 14:34


TETİK NOKTALARIN NEDENLERİ VE TEDAVİSİ

MİYOFASİYAL VE TETİK NOKTA NEDENLERİ: Kaza, düşme, gerilme ve aşırı çalışma tetik nokta oluşumunun bilinen nedenleridir.  Kırık, geçirilen travmalara bağlı çıkılar ve kas yırtılmaları, yumuşak doku travmaları, yumuşak doku ve kemik enfeksiyonları tetik ...

2012-01-23 21:39


CANDİDİYOZİS NEDENLERİ, TAMAMLAYICI TIP VE NÖRALTERAPİ İLE ÇÖZÜMÜ

Candidiyozis Nedenleri? Bozulan bağırsak florası (disbiyozis), ilaç özellikle antibiyotik kullanımı, bağışıklık sisteminin zayıflaması, nörolojik hastalıklar, immunoljik hastalıklar, sağlıksız ve dengesiz beslenme özellikle rafine karbonhidrat ağırlıklı beslenme, aşırı ...

2012-01-23 17:43


ERKEN BOŞALMA - ÇÖZÜMÜ VAR!

Cinsel isteksizlik : Cinsel isteksizliğin zaman zaman herkesin başına gelebileceğini bilmekte yarar vardır. Ancak uzun sürerse ve/veya eşiniz sonuçtan memnun olmazsa, bu bir sorun haline gelebilir. Cinsel isteksizliğin pek çok nedeni olabilir. Depresyon, yorgunluk, kronik stres, ağrı, partner ...

2012-01-23 12:11


PROSTAT HİPERPLAZİSİNDE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM

Erkek dış cinsel organlarının spesifik bezleri içinde kabul edilen bir diğer yapı ise, glandula bulbourethralis adı verilen bezlerdir. Bunlara Cowper bezleri de denir. Yaklaşık 2-3 cm kadar olan çok ince kanalları ile, heriki bez urethra'nın başlangıç kısmına (pars prostatica urethra) ayrı ayrı aç...

2012-01-19 18:36


NÖRALTERAPİ KONUSUNDA HÜSEYİN NAZLIKUL'LA RÖPORTAJ

Nöralterapi nedir?  NÖRALTERAPİ VE ETKİ MEKANİZMALARI    Nöralterapi terim olarak vücudun kendi nörovejetatif sistemini kullanarak işlev gören gören bir tedavi formunu ifade eder.   

2012-01-18 20:34


İNFERTİLİTE TEDAVİSİNDE NÖRALTERAPİNİN YERİ VE ÖNEMİ

Özet: İnfertilite vakalarına nöralterapi ile anlamlı katkılar sunmak mümkün. Öncelikle hastadan detaylı bir öykü alınarak bedensel ve psikolojik rol oynayan faktörler incelenir, daha sonra eğer gerekli görülürse birtakım laboratuar ve görü...

2012-01-17 19:30


NÖRALTERAPİ İLE FİBROMİYALJİ SENDROMUNUN (FMS) ÇÖZÜMÜ VAR

(Bu yazı, 2010 yılında BARNAT Dergisinde Yayımlanan makalemin kısa bir özetidir) TANIM VE EPİDEMİYOLOJİ: Nedeni bir türlü belirlenemeyen ağrılar, psikolojik sorunlar, uyku problemleri, sürekli yorgunluk, bağırsak problemleri ve ağrılı adet görme gibi ...

2013-03-05 10:13


TRİGEMİNAL NEVRALJİ

Trigeminal sinirden kaynaklanan, sinirin innervasyon alanlarını içine alan çok şiddetli ağrı tablosudur, bir hastalık değil semptomdur. Toplumda görülme sıklığı milyonda 100- 400 arasındadır. Trigeminal sinir içinde akan implusların somatosensoriel liflerde myelin hasarına bağlı ileti atlamasıdır...

2012-01-17 19:35


NÖROPATİK AĞRI

Uluslararası Ağrı Araştırmaları Teşkilatı (International Association for the Study of Pain/ IASP) 1994 yılında terminolojideki karışıklıkları önlemek amacıyla yeni bir tanımlama yapmıştır. Buna göre; Nöropatik ağrı, periferik veya santral sinir sisteminin bir kısmının zedelenmesi, fonksiyonlarının ...

2011-11-10 11:53


MİGREN TEDAVİ EDİLEBİLİR!

Migren, ataklar (epizodlar) halinde gelen bir baş ağrısı türüdür. Ataklar 4 ile 72 saat arasında değişen sürelerde olabilir. Kişi ataklar arasında kendini tamamıyla normal hisseder ancak bir sonraki atağın endişesi içindedir. Migrende baş ağrısının yanı sıra; bulantı, kusma, ışığa ve sese kar...

2012-01-17 19:38


AKUT VE KRONİK SİNÜZİT

Sinüs kafatası içinde bulunan, içleri hava dolu, burun içine küçük deliklerle bağlantıları olan yapılardır. Burun solunumu esnasında özellikle solunumun nefes verme fazında, içilerine hava girer. İnsan sesinin tonunu ayarlamak ve kafanın ağırlığını azaltmakla sorumludurlar. ...

2011-11-10 11:36


BAŞ AĞRILARININ TÜRLERİ

Baş ağrılarının türü her ne olursa olsun. Nöralterapi ile ağrılı noktaların enjeksiyonu, triiger noktalarının uyarılması, sorunlu segmentın tedaviye dahil edilmesi, hastanın öyküsünden ve FM ve inspeksiyondan görülen bozucu alanların regüle edilmesi. Tabi ilk başta adler noktalarını...

2012-01-17 19:35


FİBROMYALJİ KADERİNİZ OLMAMALI

Fibromyaljı nedir? Fibromiyaljinin kelime anlamı kaslarda, bağlarda, tendonlardaki ağrıdır. Birçok hasta vücutlarındaki yaygın ağrıdan şikayetçidir. Kaslarında çekilme hissi veya ağır bir efor sonrasındaki ağrıyı kişi hisseder. Fibromiyalji kadınlarda daha sık rastlanır. Her yaşta rastlanabilir. ...

2011-11-10 11:28


PERİFERİK YÜZ FELCİNDE (FASIYAL PARALIZI) NÖRALTERAPİ

VII kafa çifti olan N. facialisin periferde tutulması sonucu gelişen periferik yüz felci, çoğunlukla selim seyirlidir, fakat dış görünüşü bozduğundan, hastaları apar topar ve büyük sıkıntı içinde doktora koşturan gürültülü bir tablodur. Sekel kaldığı ...

2011-11-09 23:34


OMUZ KAYNAKLI HAREKET KISITLIĞI AĞRI VE HASTALIKLARINA NÖRALTERAPİ

Omuz eklemi vücudun en karmaşık eklem kompleksidir. Glenohumeral, akromiyoklavikular, sternoklavikular ve skapulotorasik eklemlerden oluşur. Bu nedenle omuz ekleminden çok, omuz kompleksi terimini kullanmak daha doğru olacaktır. Glenohumeral eklem, sinoviyal ve küre-yuva tipinde bir eklemdir. Humerus başının büy&...

2012-01-17 19:37