MİGREN - NÖRALTERAPİ

MİGREN TEDAVİ EDİLEBİLİR ve MİGRENDE YALNIZ DEĞİLSİNİZ!

Ataklar 4 ile 72 saat arasında değişen sürelerde olabilir. Kişi ataklar arasında kendini tamamıyla normal hisseder ancak bir sonraki atağın endişesi içindedir. Migrende baş ağrısının yanı sıra; bulantı, kusma, ışığa ve sese karşı aşırı duyarlılık gibi belirtilerde görü...

2015-05-27 14:17


MİGRENİN NÖRALTERAPİ İLE TEDAVİSİ

Her ne kadar migren tipi baş ağrılarının medikal tedavilerinde gelişmeler olsa da, günümüzde uygulanan ilaç tedavileri hala semptomatik düzeyde kalmaktadır. Bu tedavilerin amacı, migreni oluşturan sebebi ortadan kaldırmaktan ziyade ağrıları gidermeye yöneliktir. Nöralterapi ile migrene yaklaşım...

2012-11-12 16:01


NÖRALTERAPİ TAMAMLAYICI TIP YAKLAŞIMI İLE MİGRENİ ANLAMAK

Migreni anlamak için tamamlayıcı tıp olarak farklı bir bakış açısı ve farklı bir anlayış gerekmektedir. Bu anlayışın temelinde bütüncül yaklaşım yatar. Semptomlar benzer de olsa her bireyde sorunu ortaya çıkaran neden farklıdır. Bu pencereden bakıldığında ağrıdan ziyade ağrıyı ...

2012-10-08 14:29


NÖRALTERAPİYE GÖRE BAŞ AĞRILARININ SINIFLANDIRILMASI:

İatrojenik baş ağrısı (ilaç, alkol, nikotin, kahve vb) Migren tipi baş ağrısı (karaciğer/safra, hormonal, hava durumuna bağlı ve servikal migren) Bozucu alan kaynaklı migren Vasküler baş ağrısı (serebrovasküler ...

2012-10-16 17:55


AKUPUNKTUR VE NÖRALTERAPİ AÇISINDAN MİGREN:

Akupunktur açısından migren dört alt grupta değerlendirilmektedir. Bunları başlıca şu şekilde sıralamak mümkündür: Karaciğer /Safra kesesi kaynaklı migren Hormonal migren Hava durumuna bağlı oluşan migren Servikal kaynaklı migren  ...

2012-10-16 17:56


MİGRENİN PRODROM DÖNEMİNDE KARŞILAŞILABİLECEK BAŞLICA SEMPTOMLAR:

  Migrenin Prodrom Döneminde Karşılaşılabilecek Başlıca Semptomlar:   1- Nöro-Psikolojik Semptomlar:  

2012-10-16 17:57


MİGRENİN TİPLERİ NELERDİR? :

1- Klasik Migren: Aura ile birlikte olan migrendir. Migrenli erişkinlerin %15 kadarında klasik migren görülür. 2- Yaygın Migren: Aurasız migrendir. Migrenlilerin yaklaşık %80'inde yaygın migren vardır. 3- Menstrüel Migren: Adet dö...

2012-10-16 17:57


MİGRENİ TETİKLEYİCİ FAKTÖRLER:

Tetikleyiciler kişiden kişiye değişmekle birlikte en sık görülenler aşağıda yer almaktadır: Diyetle ilgili, Hormonal veya Sistemik Faktörler: Duygusal Stres Durumları: Fiziksel Stres Durumları: Dış Uyaranlar...

2012-10-16 17:58


MİGRENİN OLUŞMA NEDENİ:

Migrenin beyindeki kan damarları ve nörotransmitterlerdeki değişikliklere bağlı olduğu düşünülmektedir. Ancak, bu değişikliklerin nedeni ile ilgili araştırmalar hala sürmektedir. Bazı kişiler migrene daha yatkındır. Migrene genetik yatkınlık olduğuna dair bilimsel kanıtlar vardır. &...

2012-10-16 17:58


MİGRENİN BELİRTİLERİ:

-          Baş ağrısı; Migrenin belirtilerinden yalnızca biridir. Genellikle tek taraflı, yoğun ve zonklayıcı tarzda bir baş ağrısıdır.

2012-10-16 17:59


MİGREN TİPİ BAŞ AĞRISI NASILDIR?

Epizodlar ya da ataklar halinde ortaya çıkan bir baş ağrısı türüdür. Ataklar 4 saat ile 72 saat arasında sürebilir. Kişi ataklar arasında kendini tamamiyle normal hisseder ancak bir sonraki atağın endişesi içindedir. Migrende baş ağrısının yanı sıra bulantı, kusma, ışığa ve sese a...

2012-10-08 14:32


BAŞ AĞRILARI OLUŞTURAN YAPILAR NELERDİR?

Baş ağrıları oluşturan yapılar nelerdir?   Baş ağrıları ektstrakranial veya intrakranial yapıların uyarılması ile ortaya çıkar. Ekstrakranial ağrıya hassas olan oluşumlar, skalp (...

2012-10-16 18:02


BAŞ AĞRILARI GENEL OLARAK İKİ GENİŞ SINIFA AYRILIRLAR

1- Primer Baş Ağrıları: Kronik rekurren baş ağrılarıdır. Bunlar da, Migren tipi vasküler baş ağrısı, Gerilim tipi (kas kontraksiyonuna bağlı) baş ağrısı ve her ikisinin kombinasyonundan oluşan Cluster tipi (Küme) baş ağrısı şeklinde sınıflandırılır. Bu gruptaki ...

2012-10-16 18:04


MİGREN TEDAVİ EDİLEBİLİR!

Migren, ataklar (epizodlar) halinde gelen bir baş ağrısı türüdür. Ataklar 4 ile 72 saat arasında değişen sürelerde olabilir. Kişi ataklar arasında kendini tamamıyla normal hisseder ancak bir sonraki atağın endişesi içindedir. Migrende baş ağrısının yanı sıra; bulantı, kusma, ışığa ve sese kar...

2012-01-17 19:38