MANUELTERAPİ

MANUEL TERAPİ NEDİR?

Manuel tıp postural lokomotor ağrılı hastalıkların tanı, tedavi ve korunması ile ilgilidir.  Manüel tıp duruş ve hareket organlarının ağrılı hastalıkların tanı, tedavi ve korunması ile ilgili bilim dalıdır.  Omurga ve ekstremite eklemlerindeki ağrı ve fonksiyon bozukluklarının tedavisinde yü...

2012-01-22 18:27


MANUEL TIBBIN TARİHÇESİ

Mısır  5000 Hindistan Mezopotamya Hipokrat Osteopati–kırıkçılık Karyoterapi  = Şiropraksi = Şiroterapi “İnsan doğası kendini iyileştirebilecek yeteneklere sahiptir, hekimin görevi hastasına bu yeteneklerini ...

2012-01-23 18:21


MANUEL TERAPİNİN UYGULANDIĞI RAHATSIZLIKLAR

Manipulasyon yalnızca deneyimli hekimlerce yapılmalı aksi takdirde günaşırı ya da üç günde bir tekrarlanan repetitif mobilizasyonla yetinilmelidir. Mekanik, fonksiyonel bloklar başlıca gerçek endikasyondur.  Akut ve kronik zorlamalar (sprain veya strain). Ligaman hasarının ön ...

2012-03-02 18:49


MANUEL TIP AÇISINDAN TEDAVİNİN TANIMI

Eklemlerdeki fonksiyonel hareket kısıtlılıklarını ve reversibl özellikteki fonksiyon bozukluluklarını düzeltmek amacıyla yalnızca ellerle yapılan bir mekanoterapi yöntemidir.   Refleks yollarla ağrı ve hareket kısıtlılığı üzerine etkili olan soğuk, sıcak, elektroterapi gibi bir fizik tedavi yö...

2012-01-23 18:08


MANUEL TERAPİDE KOMBİNASYON TEDAVİSİ OLARAK NÖRALTERAPİ

Tedavi metodu olarak boyun, torakal, lumbal ve sakral omurgada etkili olan Nöralterapiden bahsedeceğim. Başarı için eklem blokajı ile birlikte sempatik gangliyonların lokal anastezik LA ile enjeksiyonu gereklidir.  Nöralterapi, mevcut anlamda ağrıyla mücadele eden değil aksine ağrı oluşturan faktörleri ...

2012-01-23 18:07


FİMM MÜFREDATINA UYGUN VE FİMM TARAFINDAN KABUL EDİLEN EĞİTİM

  FİMM MÜFREDATINA UYGUN VE FİMM TARAFINDAN KABUL EDİLEN EĞİTİM

2012-03-14 17:21


MANUEL TIP AÇISINDAN AÇIK SİSTEMİN DALGALANMALARI

Organ, kas, tendon ve eklem gibi tüm yapılar vejetatif pleksuslar tarafından beslenir. Bu yapılardan gelen afferent impulslar, pleksuslar ve trunkus semptikus üzerinden omuriliğe ulaşarak, refleks yansımalara neden olur. Patolojik olaylarda, hem eksen organ üzerindeki segmentte hem de o segmente uyan cilt bölgesinde (...

2012-01-23 18:16